Styrelse

STYRELSEStyrelse 2021


Ordförande: Hannie Seegers

Sekreterare: Katia Eder

Kassör: Kent Backeby

Ledamöter: Anna Myrberg, Stefan Persson, Sune Mortimer

Suppleant: Ida Uddas-Sigfridsson

Revisorer: Eva Nordlund och Göran Stigsson

Valberedning: Vakant