Styrelse

STYRELSEStyrelse 2019


Ordförande: Hannie Seegers

Sekreterare: Cia Wikman

Kassör: Kent Backeby

Ledamöter: Kristin Uddas, Stefan Persson, Sune Mortimer

Suppleant: Ida Uddas-Sigfridsson

Revisorer: Eva Nordlund och Göran Stigsson

Valberedning: Maria Bergstrand, sammankallande och Katia Eder