STYRELSE

Styrelse 2017

Ordförande Susan K Persson
Sekreterare Maria Larsson
Kassör Kent Backeby
Styrelseledarmöter Kristin Uddas och Sofia Wetterholm
Suppleant Ida Uddas
Valberedning Maria Bergstrand (sammankallande) och Susan K Persson

Föreningens stadgar
Årsplan2017